sideBar
szukaj

Dzień


Dzisiaj jest: Czwartek
28 Września 2023
Imieniny obchodzą
Jan, Laurencjusz, Wawrzyniec, Luba,
Lubosza, Marek, Nikita, Salomon, Sylwin,
Wacław, Wacława, Więcesław

Do końca roku zostało 95 dni.
Zodiak: Waga

Sonda

Usuwanie awarii i ich skutków w ramach pogotowia awaryjnego
 
Słowniczek i Regulaminy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 24 maja 2011 22:13

 

 

TBS - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

TBS - Towarzystwo Budownictwa Społecznego firma działająca w oparciu o Ustawę z dnia 26. października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), której przedmiotem działania jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, świadczenie usług zarządzania i administrowania oraz prowadzenie działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.


AKTY PRAWNE ZWIĄZANE

  1. Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowych przy udziale tych środków (Dz. U. Nr 62. poz. 719).
  2.  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 2 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. nr 71, poz.733 ze zm.)
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817).
  5. Ustawa z dnia 21.czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zm.)


NAJEMCA - osoba używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu Cywilnego Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.)


NAJEMCA W ZASOBACH TBS – najemca spełniający warunki określone w ustawie z dnia 26.października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego  (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.). tj.:

  • dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie może być wyższy niż 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu powiększonego o:

20 % w przypadku gospodarstwa jednoosobowego

80 % w przypadku gospodarstwa dwuosobowego

i o dalsze 40 % na każdą dodatkową osobę, tworzącą gospodarstwo domowe

  • najemca wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu nie może posiadać tytułu prawnego do innego mieszkania.
  •  inne kryteria (m.in. Regulamin przyznawania lokali mieszkalnych).

WŁAŚCICIEL - osoba posiadająca akt własności nieruchomości, która ma prawo wynajmować, z którą wiąże lokatora stosunek prawny (umowa o najem, przydział lokalu mieszkalnego) uprawniający lokatora do używania lokalu.

UMOWA NAJMU - przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny  Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).


PARTYCYPACJA – finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo wytypowania najemcy lokalu w zasobach tbs, na który został wniesiony wkład.


PARTYCYPANT - Osoba fizyczna mogąca zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, gdzie najemcą będzie wskazana przez niego osoba lub którego najemcą będzie sam. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osoby fizycznej, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu.


art.29.   Pracodawca, działając w celu uzyskania mieszkań dla swoich pracowników, a także inne osoby mające interes w uzyskaniu mieszkań  przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań. [treść z Ustawy Dz. Nr 98/2000 poz. 1070 obowiązująca dla budynków realizowanych przez WTBS Sp. z o.o. w latach 1995-1997].


UMOWA PARTYCYPACJI umowa zawierana przed rozpoczęciem inwestycji pomiędzy tbs a partycypantem, określająca prawa i obowiązki stron wynikające z faktu wpłacenia wkładu partycypacyjnego.

UMOWA NAJMU umowa podpisywana przez tbs z najemcą na używanie wskazanego lokalu, który posiada pozwolenie na użytkowanie. Umowę najmu poprzedza podpisania umowy partycypacji z partycypantem. Z chwila podpisania umowy najmu najemca wnosi kaucję.

KAUCJA - kwota, stanowiąca formę ustawowego zabezpieczenia tbs na wypadek m.in. zalegania z opłatami czynszowymi przez najemcę, szkodami wyrządzonymi przez wynajmujących, itp.   Kaucja w WTBS Sp. z o.o. jest równa kwocie 12- miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

CZYNSZ
- comiesięczna kwota, którą najemca obowiązany jest uiszczać na rzecz wynajmującego za wynajęcie lokalu.

CZYNSZ W TBS – czynsz ograniczony (w lokalach mieszkalnych) do wysokości nie wyższej niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego w skali roku niż. Stawkę czynszu za 1m2 powierzchni najmowanego lokalu mieszkalnego zatwierdza Zgromadzenie Wspólników Spółki.

KOMISJA MIESZKANIOWA organ powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników, który dokonuje kwalifikacji osób do zawarcia umowy najmu mieszkania w zasobach tbs.

LISTA PODSTAWOWA - nazwiska zakwalifikowanych kandydatów na najemców utworzona w wyniku prac Komisji Mieszkaniowej, wskazująca tych kandysdatów, z którymi tbs w pierwszej kolejności podpisze umowy partycypacyjne. Umieszczenie nazwisk osób na Liście Podstawowej nie stanowi zobowiązania tbs wobec potencjalnego najemcy do podpisania umowy najmu.

LISTA REZERWOWA - utworzona w wyniku prac Komisji Mieszkaniowej, zawierająca nazwiska zakwalifikowanych kandydatów na najemców, którzy mogą przejść na listę podstawową w wyniku rezygnacji kandydata z ubiegania się o najem. Umieszczenie na Liście Rezerwowej nie stanowi zobowiązania tbs wobec potencjalnego najemcy do podpisania umowy najmu.


WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Powstaje z chwilą ustanowienia odrębnej własności pierwszego lokalu w danej nieruchomości. Wspólnoty mieszkaniowe powołała do życia Ustawa o własności lokali z dnia 24. czerwca 1994 r [Dz.U. Nr 85 poz. 388].

CZŁONEK WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ - jest to właściciel lokalu w danej nieruchomości, w której prawa i obowiązki właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową regulują przepisy ww. ustawy o własności lokali [Dz.U. Nr 85 poz. 388 z późn. zmianami].

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ - osoba fizyczna (zarząd jednoosobowy) lub osoby fizyczne (zarząd wieloosobowy) wybrane przez ogół właścicieli do reprezentowania interesów wspólnoty mieszkaniowej w  zakresie sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną.


NAJEMCA - osoba używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.).

 
Poprawiony: poniedziałek, 01 sierpnia 2011 10:43
 

wizyty

dzisiaj1
ostatni tydzien14
Miesiąc161
lacznie wizyt500314

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Sonda

Współpraca z WTBS Sp. z o.o. jako Zarządcą/Administratorem
 


Najczęściej czytane

Nowości

Kalendarz

«  września 2011  »
npwÅcps
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Godzina

Ulti Clocks content


© Copyright 2011 - WTBS Wejherowo - Wszelkie prawa zastrzeżone

Designed by: ThemZa